1. e-Özel Kullanması Gereken Kurumların Türleri

    özel muhtelif kurslar (src,iş makinaları ve MTSK hariç), özel öğretim kursları, özel hizmetiçi eğitim merkezleri, özel uzaktan öğretim kursları, bilim grubu uygulayan temel liseler,sosyal etkinlik merkezleri, işbirliği protokolü kapsamında ücretsiz kurs verecek belediyeler) özel öğretim kurumları mevzuatı gereği e-özel kullanarak sisteme kurs planlarını oluşturmak ve eğitim verdikleri kursiyerleri girmekle yükümlüdür.

    Şifre Edinme

    Kurumlar şifrelerini, bulundukları il/ilçe milli eğitim müdürlükleri özel öğretim şubeleri aracılığıyla şifrelerini alacaklardır. İlçe milli eğitim müdürlüklerinden alınan şifre "kurum kullanıcı yönetici" şifresidir ve bu şifre ile yeni kullanıcı oluşturmak için kullanılır. Soldaki menüden "Müdür Kullanıcısı" nasıl oluşturulacağı anlatılmaktadır. Kurs planlamaları "Müdür Kullanıcısı" ile yapılabilir.