Denizcilik - Program Listesi


Program adı Alanı Onay Tarihi Onay Sayısı
Amatör Denizci Belgesi Sınavına Hazırlık Kurs Programı Denizcilik 03/08/2009 119
Amatör Denizciler İçin Can Kurtarma Araçlarını Kullanma ve Denizde Sağ Kalma Kurs Programı Denizcilik 12/10/2009 173
Amatör Denizciler İçin Tekne Sevk ve İdare Kurs Programı Denizcilik 03/08/2009 120
Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Birleştirilmiş Gemi Güvenlik Eğitimleri Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Birleştirilmiş İlk Yardım ve Tıbbi Bakım Kursu Eğitimi Denizcilik 12/02/2018 50
Cankurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Dalıcı Kurs Programı Denizcilik 17/11/2003 255
Deniz Araçları İçin Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörü Yeterliği Sınavına Hazırlık Kurs Programı Denizcilik 16/02/2010 14
Denizde Kişisel Canlı Kalma Teknikleri Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi (ECDIS) Eğitim Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Gaz Karışım ile Derin Su Dalıcı Kurs Programı Denizcilik 17/11/2003 255
Gemi Aşçısı Eğitimi Kurs Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Gemi Güvenlik Zabiti Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Gemiadamı Yetiştirme Kurslarında 11.10.2020 Tarihinde Uygulamadan Kaldırılacak Kurs Programı Listesi Denizcilik 01/07/2020 8781591
Gemici Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
GMDSS 1. Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliliği Eğitimi Kurs Programı Denizcilik 05/04/2007 20
GMDSS 2. Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliliği Eğitimi Kurs Programı Denizcilik 05/04/2007 20
GMDSS Dışında Bulunan Uzun Mesafe Telsiz Operatör Yeterliliği Eğitimi Kurs Programı Denizcilik 05/04/2007 20
GMDSS Genel Telsiz Operatör Yeterliliği Eğitimi Kurs Programı Denizcilik 05/04/2007 20
GMDSS Tahditli Telsiz Operatör Yeterliliği Eğitimi Kurs Programı Denizcilik 05/04/2007 20
Güvenlik Farkındalık Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Güvenlik Tanıtım Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Hızlı Cankurtarma Botu Kullanma Yeterliği Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
I. Sınıf Dalıcı Kurs Programı Denizcilik 17/11/2003 255
II. Sınıf Dalıcı Kurs Programı Denizcilik 17/11/2003 255
İleri Yangınla Mücadele Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
İlk Yardım Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
İlk Yardım Temel Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Kimyasal Madde Tankerlerinde Yük İşlemleri İleri Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Köprüüstü Kaynakları Yönetimi (BRM) Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu Yetiştirme Kurs Programı Denizcilik 21/05/2004 55
Makine Dairesi Kaynak Yönetimi (ERM) Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Makine Vardiyası Tutma Kurs Programı (Gemi Adamları Yönetmeliği) Denizcilik 01/08/2003 227
Otomatik Radar Plotlama Aygıtlarını (ARPA) Kullanma Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Petrol Tankerlerinde Yük İşlemleri İleri Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Petrol ve Kimyasal Madde Tankerlerinde Yük İşlemleri Temel Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Radar Gözlem ve Plotlama Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Seyir Vardiyası Tutma Kurs Programı (Gemi Adamları Yönetmeliği) Denizcilik 01/08/2003 227
Sıvılaştırılmış Gaz Tankerlerinde Yük İşlemleri İleri Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Sıvılaştırılmış Gaz Tankerlerinde Yük İşlemleri Temel Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
STCW Sözleşmesi Gereğince Hazırlanan Birinci Zabit ve Kaptan (500-3000 GT) Yetiştirme Kurs Programı Denizcilik 14/01/2003 1
STCW Sözleşmesi Gereğince Hazırlanan İkinci Makinist ve Başmakinist (750-3000 KW) Yetiştirme Kurs Programı Denizcilik 14/01/2003 1
STCW Sözleşmesi Gereğince Hazırlanan Makine Zabiti (750-3000 KW) Yetiştirme Kurs Programı Denizcilik 14/01/2003 1
STCW Sözleşmesi Gereğince Hazırlanan Makine Zabiti Yetiştirme (Uzakyol Vardiya Makinistliğine Geçiş Hakki Olan Program) Kurs Programı Denizcilik 14/01/2003 1
STCW Sözleşmesi Gereğince Hazırlanan Sinirli Kaptan Yeterliğinden Vardiya Zabiti (500-3000 GT) Yeterliğine Geçecekler İçin Tamamlama Kurs Programı Denizcilik 14/01/2003 1
STCW Sözleşmesi Gereğince Hazırlanan Sinirli Makine Zabiti Yetiştirme Kurs Programı Denizcilik 14/01/2003 1
STCW Sözleşmesi Gereğince Hazırlanan Sinirli Vardiya Zabiti Yetiştirme Kurs Programı Denizcilik 14/01/2003 1
STCW Sözleşmesi Gereğince Hazırlanan Uzakyol Birinci Zabiti ve Uzakyol Kaptanı Yetiştirme Kurs Programı Denizcilik 14/01/2003 1
STCW Sözleşmesi Gereğince Hazırlanan Uzakyol İkinci Makinisti ve Uzakyol Başmakinisti Yetiştirme Kurs Programı Denizcilik 14/01/2003 1
STCW Sözleşmesi Gereğince Hazırlanan Vardiya Zabiti (500-3000 GT) Yetiştirme Kurs Programı Denizcilik 14/01/2003 1
STCW Sözleşmesi Gereğince Hazırlanan Vardiya Zabiti Yetiştirme (Uzakyol Vardiya Zabitliğine Geçiş Hakki Olan Program) Kurs Programı Denizcilik 14/01/2003 1
STCW Sözleşmesi Gereğince Sinirli Başmakinist Yeterliğinden Makine Zabiti (750-3000 KW)Yeterliğine Geçecekler İçin Tamamlama Kurs Programı Denizcilik 14/01/2003 1
Şirket Güvenlik Sorumlusu Yetiştirme Kurs Programı Denizcilik 21/05/2004 55
Telsiz Zabitleri-Kısıtlı Vardiya Zabitliği Kursu Programı Denizcilik 20/02/1998 8
Telsiz Zabitlerinin Sınırlı Vardiya Zabitliğine İntibak Eğitim Kursu Programı Denizcilik 25/03/1998 26
Tıbbi Bakım Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Usta Gemici Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Usta Makine Tayfası Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Uzak Yol Güverte Zabitliği Kursu Programı Denizcilik 20/02/1998 8
Yağcı Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Temel Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Yat Kaptanlığı Eğitimi Kurs Programı Denizcilik 13/04/2006 58
Yolcu Gemileri Gemiadamları Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50
Yüksek Voltaj (1000 Volt Üzeri) Eğitimi Kursu Programı Denizcilik 12/02/2018 50