Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

HAMİ PROJESİ

HAMİ PROJESİ

 

MEB 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde; Özel okullar ile resmî okullar arasındaki sosyal dayanışma ve bütünleşmeyi artırmak için ortak proje ve platformlar oluşturarak Yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik özel ve resmî eğitim kurumları arasında karşılıklı iş birliklerin desteklenmesi hedefleri doğrultusunda “HAMİ Projesi” Genel Müdürlüğümüzün himayesinde uygulamaya konulmuştur.
HAMİ projesinin amacı, resmî ve özel okulların etkileşimini artırmak, eğitim-öğretimde öğrencilerin akademik başarı ve sosyal becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.Projeyle iki kurumsal yapının bir arada eğitimin temel hedeflerine ilişkin iş birliği yapmalarını hedeflemektedir.Bu çalışmanın temel felsefesinde, gönüllülük esasına göre karşılıklı iş birliği söz konusudur. Bilginin evrenselliği ilkesi doğrultusunda ve paylaşımların arttıkça dayanışma kültürünün güçlenmesinin eğitime yansıması projenin önemini göstermektedir.
 16-04-2019
Hep Beraber El Ele Daha Güzel Bir Geleceğe Etkinliği
Zamanla değişen toplumsal yaşam biçimleri, içinde bulunduğumuz dijital çağın sınırlarını ortadan kaldırmaktadır. Küreselleşen bu çağda, yeteneğin ve bilginin paylaşımı çok yönlü, etkileşimli bir biçime dönüşmektedir. Bu dönüşüm yaşamakta olduğumuz coğrafyadaki kadîm dayanışma kültürü olan Hamilik ile örtüşmektedir. Koruma ve kollama kültürünün, paylaşma kültürü ile kaynaşıp, imece usulü iş birliktelikleri ile sağlanmaktadır. Hami projesi, yeteneklerin, değerlerin, becerilerin paylaşıldığı sosyal dayanışmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında özel okullar ve resmi okullar arasında güçlü bağlar kurularak etkileşimleri sağlanmaktadır.
 16-04-2019
 Hami projesi 78 ilde 2714 resmi ve özel okul eşleşmiş olup, toplamda 5428 okulda yürütülmektedir. Okullarda sosyal etkinlik, akademik ve araştırma-geliştirme faaliyet alanlarında ortak çalışmalar yapılmaktadır. 
Bu bağlamda sosyal etkinlik çalışmalarında çocuklarımızın evrensel, millî ve manevi erdemlerle birlikte, yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik ortak faaliyetler, doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik çalışmalar yer almaktadır. 
 16-04-2019
Akademik başarının arttırılmasına yönelik çalışmalar da, gençlerin, eğitim-öğretim süreçlerinde sosyal girişimcilik ile tanışarak toplumsal problemlere çözüm aramasını sağlayacak çalışmaları içermektedir. Ar-Ge çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası hibe veren kurumlardan hibe desteği alarak, sosyal sorumluluk projeleri yoluyla kurumlar arasındaki etkileşimi artırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
 16-04-2019
Okullar karşılıklı olarak, paylaşmaya değer buldukları konularda birbirlerine hamilik yapmaktadırlar. Gerçekleşen faaliyetler ile bireylerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi, akademik başarılarının arttırılması ve çözüm odaklı yaklaşımlarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Onikibin’e yaklaşan özel okul sayısı baz alındığında özel okullarımızın Hami Projesine yoğun bir ilgi göstermiş olduğu görülmektedir. 

Hami projesi kapsamında yapılan çalışmalar arasından belirlenen kriterlerde önce iller bazında, daha sonra da Ankara’da iyi örneklerin Mayıs ayı içerisinde sergilenmesi planlanmaktadır.

 

Serhat Mah. 1290. Sokak No.1 06374 Yenimahalle/Ankara - Eğtim Pol. 0312 413 34 07
Öğrenci İşl 0312 413 25 09
Yaygın Eğt. ve Barınma Hiz. 0312 413 34 45
Özel Okullar 0312 413 34 25
Öğretim Prog. 0312 413 25 26
İzleme ve Den. 0312 413 25 26
Trafik ve Src. Eğt. 0312 413 30 34

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.