OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması İle İlgili "696" Sayılı KHK Yayımlandı.