Sıkça Sorulan Sorular Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

 • Özel eğitim okullarının bünyesinde bulunan rehabilitasyon birimlerinde eğitim personeli 40 saat derse girebiliyor iken sistemde 30 saatten fazla ders veremiyoruz. Sistemin düzeltilmesi?
 • 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde önceki Yönetmelikte yer alan 40 saate kadar girebilir hükmü kaldırılmıştır.

Bu nedenle sistem Yönetmeliğe göre düzenlendiğinden okullarda 30 saatten fazla ders girişi yapılamamaktadır.

 
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde görevlendirilen Psikologlar başka kurumda da görevlendirilebilirler mi? Görevlendirilirse en fazla kaç kurumda görev alabilirler?
 • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi ile 18 inci maddesi, Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 7 inci maddesi (b) fıkrası 5 inci bendi ile Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi 1 inci fıkrası (b) bendi hükümleri birlikte değerlendirildiğinde rehber öğretmen statüsünde değerlendirilen psikologun başka kurumda görev alması mümkün görülmemektedir.
 
 • Resmi sağlık kurumlarında çalışan psikologlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 10 saat görevlendirilmesi halinde kurumun psikolog ihtiyacı karşılanmış olur mu?
 • Resmi sağlık kurumlarında çalışan psikologlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 10 saat görevlendirilmeleri halinde psikolog ihtiyacı karşılanamaz. En az 1 psikolog veya rehber öğretmenin kadrolu olarak kurumda bulunması gerekmektedir.
 
 • Resmi veya özel öğretim kurumlarında en az 1 yıl müdürlük yapmış olan eğitim enstitüsü mezunu öğretmenler özel öğretim kurumlarında müdür olarak görevlendirilebilir mi?
 • 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi hükmüne göre Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte müdür olarak görev yapanlar şartları taşımasa bile özel öğretim kurumlarında müdür olarak görev verilebilir.

Bunun dışında olanların ise lisans mezunu olması gerekmektedir.

 
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışmak isteyen yabancı uyruklu fizyoterapistlerden, ön izin belgesi başvurularında diploma denklik belgesi isteniyor mu?
 • Ön izin başvurularında Bakanlığımızca denklik belgesi istenmektedir.
 
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde oluşabilecek su-i istimallerin önlenmesine yönelik Bakanlığımızca bir çalışma var mı?
 • Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak eğitim desteği alan engelli bireylerin eğitim aldığı kuruma Elektronik Kimlik Doğrulama Cihazı kurulması şartı getirilmiştir. Böylece engelli bireyler ile eğitim personellerinin de kimlik doğrulama cihazından geçme zorunluluğu getirilerek destek eğitimlerinin amacına uygun verilmesi hedeflenmiştir. 
 
 • Türkiye’de Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde sağlanan destek eğitim hizmeti için bireylere yapılan ödeme miktarı ne kadardır? Bu hizmetten kaç birey yararlanmaktadır?
 • 07/Şubat/2013 tarihli ve 28552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğine göre Katma değer Vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 386 TL; grup eğitimi için 109 TL olarak ödenmektedir. Engelli bireylere ayda 8 saat bireysel 4 saat grup eğitimi olmak üzere ayda toplam 12 saat destek eğitimi gideri karşılanmaktadır.

Buna göre 2012 yılında Aralık itibariyle ülkemizde toplam 1728 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmakta olup, bu Merkezlerinde toplam 255848 engelli birey destek eğitim hizmeti almaktadır.

 
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Açma Şartları nelerdir ?
 • Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 5’inci maddesinde kurum açma şartlarına ilişkin hükümler bulunmaktadır. Ayrıca Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin ilgili bölümlerinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunması gerek standartlar sıralanmıştır.
 
 • Özürlü Birey Modülü Nedir? Kimler Bu Modüle Kayıt Olabilir?
 • Özürlü Birey Modülü, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel özel eğitim okullarında verilen destek eğitim programlarının izlendiği ve kayıtlarının tutulduğu MEBBİS sistemi içerisindeki elektronik modüldür. 

Sağlık kurulu raporu ile en az % 20 engelli olduğu tespit edilen bireyler için, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca yapılan eğitsel tanılama işleminden sonra hangi destek eğitiminin verileceği önerilir. Daha sonra bu bireylerin kaydı, MEBBİS sisteminde Özürlü Birey Modülü altında önerilen destek eğitimi programına Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri veya özel özel eğitim okulları tarafından yapılır.

 
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile ilgili şikayetler nereye nasıl yapılır?
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre, özel öğretim kurumlarının iş ve işlemleri Valiliklerce yürütülmektedir. Bu nedenle özel dershanelerle ilgili şikâyetler ile ilgili olarak kurumun bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. 
 
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Ne Zaman ve Nasıl Denetlenmektedir?
 • Özel eğitim giderlerinin karşılanmasına ilişkin işlemler her ay yapıldığından,  denetimler her ay milli eğitim müdürlüklerince ve gerekli görüldüğünde il eğitim denetmenlerince diğer zamanlarda da yapılmaktadır.
 
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde de Süt Dağıtımı yapılmakta mıdır?
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Devlet desteği ile süt dağıtımı yapılmamaktadır.
 
 • Özel Eğitim İhtiyacı olan bireylere doğrudan ödeme yapılmakta mıdır?
 • Özel eğitim ihtiyacı olan ve özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından eğitsel tanılaması yapılarak destek eğitimi önerilen engelli bireylere direk ödeme yapılmamaktadır. Ödemeler destek eğitimi aldığı kuruma yapılmaktadır.
 
 • Bu Kurumlarda hangi engel gruplarına veya özel eğitim ihtiyaçlarına yönelik Destek Eğitimi verilmektedir?
 • Bu kurumlarda,
 • Bedensel engelli bireylere,
 • Dil ve konuşma güçlüğü destek eğitimi ihtiyacı olanlara,
 • Görme engelli bireylere,
 • İşitme engelli bireylere,
 • Özel öğrenme güçlüğü bulunan bireylere
 • Yaygın gelişimsel bozuklukları bulunan engelli bireylere,
 • Zihinsel engelli bireylere

destek eğitimi verilmektedir.

 
 • Bu kurumlarda verilen destek eğitimleri için diploma ya da sertifika türü belge verilmekte midir? 
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde verilen destek eğitimleri için diploma ya da sertifika türü belge düzenlenmemektedir.
 

 

 Yayın:13.03.2013 - Güncelleme:17.07.2014 - 16:05 - Görüntülenme:48616