"5580 Sayılı Kanun´da Öngörülen İdari Para Cezalarının Uygulanması" Hakkındaki Genelge Yayımlandı.