Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi - Program Listesi


Program adı Alanı Onay Tarihi Onay Sayısı
Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı Kişisel Gelişim Ve Eğitim 21/04/2021 10
Destek Eğitim Programları Talim ve Terbiye Kurulu Kararı Kişisel Gelişim Ve Eğitim 21/04/2021 10
Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı Kişisel Gelişim Ve Eğitim 21/04/2021 10
Görme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı Kişisel Gelişim Ve Eğitim 21/04/2021 10
İşitme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı Kişisel Gelişim Ve Eğitim 21/04/2021 10
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı Kişisel Gelişim Ve Eğitim 21/04/2021 10
Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı Kişisel Gelişim Ve Eğitim 21/04/2021 10
Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı Kişisel Gelişim Ve Eğitim 21/04/2021 10