Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN, "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Tanıtım Toplantısı''na Katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Sayın Bakan Yusuf TEKİN, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile "herkesin bir mesleği olmalı" anlayışını düstur edinerek, sektör iş birlikleriyle mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırmayı, öğrencileri hayata ve istihdama hazırlayarak ülkenin kalkınmasına ve refahına katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti. Özellikle iktidarlarının ilk döneminden itibaren mesleki ve teknik eğitime çok büyük önem verdiğini hatırlattı.

Çok uzun bir çalışmanın ürünü olan Mesleki Eğitim Politika Belgesi'nin mesleki eğitimin gücünü daha da pekiştireceğini belirten Sayın Yusuf TEKİN, bu süreçteki liderliği ve sürekli desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ'a ve eğitim camiasının her bir ferdine katkılarından ötürü derin minnettarlığını ifade etti.

Sayın Bakanımız, hazırlanan belgeye ilişkin, "Bu belge, Türkiye'nin eğitimdeki ufuklarını genişletecek, ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücümüzü artıracak önemli bir dönüm noktasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Geride bırakılan son 22 yıllık dönemde, eğitimin her alanında gerçekleştirdikleri dönüşümlerle derslik sayısının ikiye katlandığını, öğretmen sayısının 1 milyon 100 binlere ulaştığını, okulları çağın gerektirdiği teknolojik donanıma ulaştırdıklarını kaydeden Sayın Yusuf TEKİN, "Son dönemde de müfredatımızı daha özgürlükçü bir anlayışla yenileyerek, eğitim öğretimde fırsat eşitliğini ve kaliteyi her tarafta hissedilir hâle getirmeye çalıştık." diye konuştu.

28 Şubat sürecinde imam hatip liseleriyle asıl darbeyi alan yapının mesleki ve teknik eğitim olduğuna dikkati çeken Sayın Bakanımız, "Yaşatılan katsayı ayrımcılığı başta olmak üzere uygulanan politikalarla mesleki ve teknik eğitim âdeta ölme noktasına gelmişti. Bu alandaki hamlelerle mesleki ve teknik eğitimi yeniden canlandırmak için çaba sarf ettik." dedi. Her yıl devlet bütçesinden eğitime ayrılan en yüksek pay ile eğitim alanında devrim niteliğinde adımlar atmaya devam ettiklerini anlattı.

 

"Devasa sonuçlar doğuracağına inanıyoruz"

Bakanımız Yusuf TEKİN, Türkiye'nin nitelikli iş gücü ihtiyacına yönelik olarak hazırlanan 12. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı 2024 Yılı Yıllık Programı, 2024-2026 Orta Vadeli Program ve Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı (2024-2028) kapsamında mesleki ve teknik eğitimin tüm yönleriyle güçlendirilmesi için devasa sonuçlar doğuracağına inandıkları kararlara yer verildiğini aktardı.

Bu belgelerin hazırlanma sürecine Bakanlık olarak katkı verirken mesleki teknik eğitim konusunda sektörle sürekli iletişim hâlinde olduklarını anlatan Sayın Bakanımız, bu kapsamda Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Kemal ŞAMLIOĞLU ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Ali KARAGÖZ'ün onlarca ilde paydaşlarla toplantılar yaptığını, sahayı dinlediğini ve önerilerinin sözü edilen bu belgelere konulduğunu belirtti.

Sayın Bakanımız, bu planlar doğrultusunda, daha önce başlattıkları organize sanayi içinde ve dışında okul modelleri, tematik meslek liseleri, proje meslek liseleri gibi yapılara ilave olarak sahadan gelen öneriler doğrultusunda mezunların iş gücü piyasasında rekabet edebilirliğini artırmak için en güncel teknolojilerle donatılmış "sektör içi okul" ve "sektöre entegre" okul modelleri gibi yeni iş birlikçi modeller başlattıklarını vurguladı.

Bunun yanında resmî ve özel, örgün ortaokullarda öğrenim gören 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yeteneklerini keşfetmek, temel becerileri kazanmalarını sağlamak ve meslek liselerine yönlendirme eğitimini daha erken yaşlarda başlatmak amacıyla gelecek eğitim öğretim döneminde yoğunlaştıracakları bir beceri geliştirme programını da hayata geçirdiklerini bildiren Tekin, ortaokul 7 ve 8. sınıftan itibaren "zanaat atölyeleri" olarak başlattıkları bu uygulamanın pilot uygulamalarının bu yaz döneminde yapılacağını söyledi.

Bu yöntemlerle, öğrencilere temel mesleki beceriler kazandırdıklarını dile getiren Bakan Tekin, ayrıca eğitimlerinin mesleki yeterlilik belgesine dönüşmesini de sağladıklarını kaydetti.

 

74 yeni strateji maddesi geliştirildi

Saha ziyaretleri ve sektör istişare toplantılarının kendilerine mesleki ve teknik eğitimde karşılaşılan sorunları tespit etme ve bu sorunlara yönelik stratejiler geliştirme fırsatı verdiğini aktaran Sayın Yusuf TEKİN, "Politika belgemizde yer alan temaları, 'mesleki ve teknik eğitime erişim', 'mesleki ve teknik eğitimde iyileştirme', "mesleki ve teknik eğitim ile istihdama hazırlık' olmak üzere üç ana başlık altında topladık. Bu üç ana başlık altında, sektörle yaptığımız istişare toplantılarında eğitim ve sektör temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda 74 adet strateji maddesi geliştirildi. " ifadelerini kullandı.

 

"Geniş çapta strateji çerçevesi sunuyor"

Sayın Bakanımız, bu stratejilerin Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin en önemli temelini oluşturduğunu ve eğitim sistemini iyileştirmek ve güçlendirmek için geniş çapta bir strateji çerçevesi sunduğunu dile getirdi.

Belgede, eğitimde fırsat eşitliğinin artırılmasından, öğretim kalitesinin yükseltilmesi ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde cevap verilmesine kadar bir dizi alanın yer aldığına dikkati çeken Sayın Yusuf TEKİN, bu kapsamda hayata geçirecekleri politika önlemlerinin olduğunu bildirdi.

 

Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nde öne çıkan konu başlıkları

Bakanımız Yusuf TEKİN, politika belgesinde öne çıkan konularla ilgili şu bilgileri verdi: "Özellikle şartları yeterli olmayan okullardaki öğrencilere diğer illerdeki uygun okullarda eğitim alma imkânı sağlanması, meslek lisesi mezunlarının istihdam olanaklarının artırılması, İŞKUR ile iş birliği ve yatırım teşviklerinin yeniden düzenlenmesi gibi önemli önlemler metinde var. Ayrıca, mesleki ve teknik eğitim mezunlarının izlenmesi, mesleğe özgü yabancı dil eğitiminin ağırlık kazanması gibi yeniliklerle, eğitim sistemimizi daha da güçlendireceğiz.

Belge kapsamında üniversiteler ve sektörlerle iş birliği içinde okulların ihtisaslaşmalarını sağlamak, ortaöğretimde akademik eğitim alan öğrencilere mesleki eğitim merkezleri üzerinden meslek edinme imkanları sunmak ve toplumun mesleki eğitime olan algısını olumlu yönde değiştirecek farkındalık çalışmalarını hayata geçirmek gibi stratejiler de yer almaktadır."

Öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla kurulacak sektörel mükemmeliyet merkezleri, meslek alanlarına özgü yarışmalar ve savunma sanayisi ile iş birlikleri gibi kapsamlı yaklaşımların "Türk Mesleki ve Teknik Eğitim Modeli" çerçevesinde uluslararası iş birlikleri ve paylaşımlar için zemin oluşturacağını vurgulayarak, "Bu stratejilerin tümü eğitim sistemimizi daha etkili, ulaşılabilir ve uygulanabilir kılmayı amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

 

Yeni müfredatın odağında da "mesleki ve teknik eğitim"e ilişkin felsefe bulunuyor

Sayın Bakanımız, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başlığıyla onayladıkları yeni programların odağında da mesleki teknik eğitimdeki bu politikaları hayata geçirecek bir felsefenin olduğunu bildirdi.

Bilgi verme mantığından, bilgiyi beceriye dönüştürme ve gündelik hayata entegre edebilme yaklaşımının da esas itibarıyla bu politika belgesinin hayata geçirilmesinde önemli katkılar sunacağını belirten Sayın Yusuf TEKİN, "Bugün burada attığımız bu adımla, hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye idealine doğru kararlılıkla yürüyoruz." dedi.

Millî Eğitim Bakanımız Yusuf TEKİN, bu yolculuğun sağlıklı bir rotada yürümesi için, toplantıya iştirak eden iş dünyasından paydaşların katkılarına ihtiyaçlarının bulunduğuna dikkati çekti.


 

30-05-202430-05-202430-05-2024

Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Cad. MEB Beşevler Kampüsü No.6 E Blok, 06560 Beşevler, Yenimahalle / ANKARA -
Eğitim Politikaları 0312 413 3407
İzleme, Denetim, Hukuk 0312 413 2526
Okullar DB 0312 413 3425
Öğrenci İşl. ARGE 0312 413 2509
Öğretim Prog. 0312 413 3424
Trafik ve Src. Eğt. 0312 413 3034
Yaygın Eğt. Barınma 0312 413 5663

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.