Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

MEB Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde Bakanlığımızca uygun görülen konularda Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
MEB Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

 • Direksiyon eğitimi dersi sınavlarının, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün belirlediği ve ilgili mevzuatına göre onay alınmış iki farklı rotanın bulunduğu güzergâhta yapılmasına,
 • Engelli kursiyerlerin, kendisine ait veya temin edeceği, standartlara ve engel durumuna uygun başka bir araç ile eğitim alarak sınavlara girebilmesine,
 • Kurum açma işlemlerinde, resmi kurum/kuruluşlardan alınması gereken belgelerin ilgili kurumlardan kaynaklanan gecikmeler sebebiyle alınamaması durumunda bir ay, inceleme raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla ise 20 gün ek süre verilmesine,
 • Kurslara kayıtlarda yeni tip T.C. kimlik kartı ibrazı zorunluluğu getirilmesine,
 • Sahada yaşanan sıkıntıların giderilmesi, sahteciliğin önlenmesi amacıyla kayıt esnasında kurs tarafından kursiyerin fotoğrafının çekilmesi, sisteme aktarılması ve bu aşamada kursiyerin fotoğraf ve bilgilerin kendine ait olduğuna ilişkin teyidinin alınmasına,
 • Kursiyer için düzenlenen faturanın Özel MTSK Modülüne işlenerek mali bakımdan kayıt dışılığın önüne geçilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
 • Direksiyon eğitimi dersinin ilk dört sınavı sonunda başarısız duruma düşenlerden isteyenlerin, ikinci dört sınav hakkını kullanmak üzere başka bir kursa nakil yapılabilmesine,
 • Teorik sınavlar sonucunda başarılı olan kursiyerlerden kendi isteğiyle kaydını sildirenler ile direksiyon eğitimi dersi sınavlarında başarısız duruma düşenlerin, üç yıl içerisinde yeniden kursa kayıt yaptırdıklarında teorik eğitim ve sınavlardan muaf sayılmalarına,
 • Muvazzaf askerlik görevi, hamilelik, doğum veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunanların sınav haklarının dondurularak mazeret süreleri bitiminde kalan sınav haklarını kullanmalarına,
 • Sınavlarda başarı gösteren kursiyerlerin, elektronik ortamda düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Sertifikasını e-Devlet Sistemi üzerinden alabilmelerine,
 • 07.00 - 18.00 saatleri arasında yapılan sınavların, 07.00 - 21.00 saatleri arasında, millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek zaman çizelgesine uygun olarak yapılmasına ve her kursiyer için 35 dakikalık uygulama sınav süresinin 40 dakikaya çıkarılmasına,
 • Sınav yürütme komisyonunca sınav günü sabahı yapılan toplantıda çekilen kura ile belirlenen güzergâhta sınavın gerçekleştirilmesine,
 • Kursiyerlerin geri park uygulamasında koniler arasına tek hamlede girememesi durumunda aynı hamleyi bir kez daha yapabilmelerine,
 • Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 85 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyanlardan "A1" sınıfı sertifika alacaklar için Yönetmelikte belirlenen direksiyon eğitimi dersi saatinin yarısı kadar eğitim alarak direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavında başarılı olanlara "A1" sınıfı sertifika verilmesine,
 • Eğitim ve sınav araç yaşlarının, fabrikada imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılında bir yaşında kabul edilecek şekilde hesaplanmasına,
 • Sınavlarda, komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit, hakaret veya zor kullanarak engelleyen ya da engellettirenler, başkasının yerine sınava girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile kendi yerine başkasını sınava girdiren veya girdirmeye teşebbüs eden kursiyerlerin 5580 sayılı Kanun kapsamında Genel Müdürlükçe yapılan sınavlara beş yıl süre ile katılamaması ayrıca bu kursiyerlerin kayıtlarının beş yıl süreyle Özel MTSK Modülünde dondurulmasına,
 • Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonlarının bir günde 12 kursiyer yerine 10 kursiyerin sınavını yapmalarına,
 • İlçede sınav yapılacak sertifika sınıfında yeteri kadar direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesinin olmaması durumunda bu sertifika sınıfı için başka ilçelerden görevlendirme yapılabilmesine,
 • Sınav yürütme komisyonunun sınavdan bir gün önce, direksiyon eğitimi dersi sınavının yapılacağı güzergâhta gerekli incelemeleri yaparak uygulama alanlarında kursiyerin araç kullanmasını kolaylaştırıcı işaretlerin bulunup bulunmadığını, güzergâhta sınavın gerçekleştirilmesine engel teşkil edecek durumların olup olmadığını kontrol etmelerine,
 • Eğitim ve sınavlarda, otomobil sınıfı için dar alanda en fazla üç hamlede geri dönüş yapma ve tali yolda araç kullanma ile motosiklet grubu için dar alanda dönüş uygulaması yapılmasına,
 • Yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı tarihten itibaren direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyeleri ile direksiyon usta öğreticilerinin yapılan değişikliklere intibakının sağlanması amacıyla en geç iki yıl içerisinde hizmet içi tamamlama eğitimine alınmalarına yönelik düzenlemeler getirilmiştir.

Resmi Gazete'de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Cad. MEB Beşevler Kampüsü No.6 E Blok, 06560 Beşevler, Yenimahalle / ANKARA -
Eğitim Politikaları 0312 413 3407
İzleme, Denetim, Hukuk 0312 413 2526
Okullar DB 0312 413 3425
Öğrenci İşl. ARGE 0312 413 2509
Öğretim Prog. 0312 413 3424
Trafik ve Src. Eğt. 0312 413 3034
Yaygın Eğt. Barınma 0312 413 5663

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.