Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1 Temmuz 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30465

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MESLEKİ

EĞİTİM VE GELİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/2/2017 tarihli ve 29966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurslara; en az ön lisans mezunu gerçek kişi kurucu veya kurucu temsilcisi en az ön lisans mezunu olan tüzel kişi adına Kanun, Yönetmelik ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.”

“Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları kullanım hakkının tamamı kuruma ait müstakil binalarda açılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “İlkyardım Eğitmeni Sertifikasına” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ilk yardım kurs bitirme belgesi ile birlikte eğiticilerin eğitimi kurs bitirme belgesine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ön lisans” ibaresi “ortaöğretim” şeklinde ve (c) bendinde yer alan “ortaöğretim” ibaresi “ortaokul” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Belgesi” ibareleri  “Sertifikası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müdür yardımcısı/şube müdürleri veya il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen başka personel” ibaresi  “il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“Mevcut kurumlar

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan kursların 1/1/2020 tarihine kadar başka binaya nakillerinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan müstakil bina şartı aranmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete´nin

Tarihi

Sayısı

1/2/2017

29966

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete´nin

Tarihi

Sayısı

5/6/2017

30087

 

 

 

Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Cad. MEB Beşevler Kampüsü No.6 E Blok, 06560 Beşevler, Yenimahalle / ANKARA -
Eğitim Politikaları 0312 413 3407
İzleme, Denetim, Hukuk 0312 413 2526
Okullar DB 0312 413 3425
Öğrenci İşl. ARGE 0312 413 2509
Öğretim Prog. 0312 413 3424
Trafik ve Src. Eğt. 0312 413 3034
Yaygın Eğt. Barınma 0312 413 5663

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.