Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

Özel Milletlerarası Okullar Çalıştayı Private International Schools Workshop

      Sadece yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü özel milletlerarası okulların kurumsal gelişimi, eğitim sorunlarının tespiti ve çözümüne yönelik öneriler geliştirmek amacıyla İstanbul Beykoz Sabancı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda "Milletlerarası Okullar Çalıştayı" gerçekleştirildi. "International Schools Workshop" was held in Istanbul Beykoz Sabanci Teachers' House and Evening Art School for the purpose of developing suggestions for the institutional development and solution for educational problems of Private International Schools that only foreign students attend.
Özel Milletlerarası Okullar Çalıştayı Private International Schools Workshop

Milletlerarası okulların kurumsal gelişimi, eğitim sorunlarının tespiti ve çözümüne yönelik öneriler geliştirmek amacıyla İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen çalıştayın açılış konuşmalarını Genel Müdürümüz Sayın Dr. Muammer YILDIZ yaptı. Ayrıca, adı geçen çalıştaya Genel Müdürlüğümüzden; Eğitim Politikaları Daire Başkanı Vedat KUŞGÖZOĞLU, Okullar Daire Başkanı Murat ADALI, İzleme, Denetim ve Hukuk İşleri Daire Başkanı Ersoy AKSOYve Araştırma, Geliştirme, Projeler ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Fatih KIRATLI katılmışlardır

The opening speech of the workshop was done by General Director Dr. Muammer YILDIZ that was organized by the Istanbul Provincial Directorate of National Education for the purpose of developing suggestions for the institutional development of international schools, suggestions and solution of educational problems. In addition, Vedat KUŞGÖZOĞLU, Head of Department for Education Policies, Murat ADALI, Head of Department for Private Schools, Ersoy AKSOY Head of Departmen for Monitoring, Supervision and Legal Affairs, and Fatih KIRATLI, Head of Department of Research, Development, Projects and Student Affairs participated from the General Directorate.

  

29-01-2020

 

Ülkemizde yürütülen eğitim faaliyetleri bakımından son yıllarda oldukça önemli bir yere sahip olan ve sadece yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebildiği özel milletlerarası öğretim kurumlarının ele alındığı çalıştaya, Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcisi, İŞKUR temsilcisi, İl Göç İdaresi temsilcileri, İstanbul'dan ilçe millî eğitim müdürleri ile ilgili şube müdürleri, milletlerarası okulların kurucuları veya kurucu temsilcileri, özel milletlerarası kurumların okul müdürleri veya müdür yardımcıları, görevli memurlar ve denklik uzmanları katılmıştır.

Representative of the Social Security Institution, İŞKUR, and the Provincial Directorate of Migration, principals/deputy principals, founders/founder representatives of international schools, section directors, officers and equivalence certificate experts from the district directorates of national education in Istanbul participated to the workshop that is subject to the private international schools  which only foreign students can attend and has a very important place regarding to educational activities carried out in our country.

29-01-2020

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Levent YAZICI tarafından gerçekleştirilen protokol konuşmasında, Sayın YAZICI özetle; Türkiye'nin uluslararası göç bağlamında bir geçiş ülkesi olmaktan çok artık bir hedef ülke olduğunu vurgulayarak, bunun sonucunda ortaya çıkan sosyal, ekonomik ve kültürel sorunların çözümüne yönelik kurumların çalıştığını, milletlerarası okulların büyük çoğunluğunun İstanbul'da bulunduğunu, Bakanlığımız direktifleri ile düzenlenen bu çalıştayda, çocuğu önceliğe alarak sorunları görüşmek üzere farklı kurumların bir araya geldiğini ifade etmiştir.

In the speech of the protocol, Istanbul Provincial Director of National Education, Levent YAZICI, said briefly that rather than being a transit country, Turkey is a destination country for international migration, as a result of this, for the solution of emerging social, economic and cultural problems, all institutions have been working hard,  the great majority international schools are in Istanbul, issues will be discussed by giving priority to children with the contributions of different institutions that came together in this workshop organized by the directives of Ministry.

29-01-2020

 

İstanbul Göç İdaresi Müdürü Sayın Recep BATU'nun konuşmaları ile devam eden protokol konuşmalarında, Sayın BATU özetle; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü faaliyetleri ile yabancıların ülkemizde bulunuşları, ikametleri, hukuki statüleri ve diğer prosedürler hakkında kısa bir bilgi vererek,  başta Suriyeliler olmak üzere ülkede bulunan yabancılar için yürütülen çalışmalardan bahsetti. Ayrıca Sayın BATU, Uluslararası öğrencilere sahip olmak, kültürlerin ve dillerin harmanlandığı bir ortam yarattığını belirterek, Türkiye'de eğitim alan yabancıların medeniyet ve kültür elçisi olacağına, uluslararası öğrenci hareketinin Dünya'ya barış getireceğine inandığını ifade etmiştir.

In the speeches of the protocol, Istanbul Provincial Director of Migration Management Recep BATU briefed about the activities of the Directorate General of Migration, and then residence, legal status and other procedures of foreigners in our country. He also talked about the studies carried out for foreigners, especially Syrians. In addition, Mr. BATU, said that having international students creates an environment where blending of cultures and languages and studying in Turkey causes the foreigner to be a messenger of civilization and culture between countries. He mentioned that he believes this international student movement will contribute to the peace in the world.

29-01-2020

 

 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Dr. Muammer YILDIZ, protokol konuşmalarında; doğru yerde doğru zamanda doğru politikalar yürütmek zorunda olunduğunu, milletlerarası okullara yönelik önemli adımlar atıldığını, MOBİS (Milletlerarası Okullar Bilgi İşletim Sistemi) başta olmak üzere bir dizi çalışmaya imza atıldığını, milletlerarası okulların öğrenci kayıtları, nakilleri, öğrenci belgesi, transkript vb. iş ve işlemler için Bakanlık tarafından gerekli önlemlerin alınacağını, yasal ve resmi olmayan milletlerarası okulların ana problemlerden birisi olduğunu vurgulayarak, bu okullarda yürütülen eğitimler çerçevesinde sistem dışındaki öğrencilerin problemlerle karşılaşabileceklerini belirterek, milletlerarası okulların değerli olduğunu, ancak sürdürülebilir politikalara ihtiyaç bulunduğunu, bu yüzden de bu çalıştaydan somut önerilerin çıkacağını beklediklerini vurgulamışlardır.

General Director of Private Education Institutions Dr.  Muammer YILDIZ said that in protocol speech; it is necessary to carry out the right policies at the right place at the right time, important steps have been taken towards international schools and a number of studies have been carried out, one of them is MOBIS (International Schools Information Operation System) which is for foreign students' records, transfers, learning documents, transcripts, etc. of private international schools. Emphasizing that necessary measures will be taken by the Ministry, illegal international schools are one of the main problems, students that are outside the system may face problems due to trainings carried out in those schools, and international schools are valuable but sustainable policies are needed and he emphasized that they expect concrete suggestions to come out from this workshop

Sadece yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebildiği özel milletlerarası öğretim kurumlarının eğitim faaliyetleri, eğitim personeli istihdamı, yabancı uyruklu öğrencilerin denklik iş ve işlemleri gibi birçok alanda konuların ele alındığı çalıştayda, açılış konuşmalarının ardından Milletlerarası Okulların Sorunları ve Çözüme Yönelik Öneriler" başlıklı bir panel düzenlenmiştir.

A panel was organized "Problems of International Schools and Suggestions for Solution" titled in the workshop that discussed the issues such as education activities, employment of educational staff, equivalence jobs and transactions of foreign students of the private international education institutions where only foreign students can attend.

29-01-2020

 

Prof. Dr. Haluk Alkan tarafından yöneticiliği yapılan panelde; İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkezi Müdürü Sayın Doç. Dr. Faruk Taşçı "Milletlerarası Okullarda Sosyal Politika ve Kültürel Faaliyetler" konulu sunumun ardından; Türkiye Maarif Vakfı Sosyal İşler Daire Başkanı Sayın Hamza Özdemir tarafından "Milletlerarası Okullar ve Mezun Politikası"  konulu sunum yapılmıştır.

During the Panel that managed by Professor Dr. Haluk Alkan; the presentation on "Social Policy and Cultural Activities in International Schools" was made by Assoc. Dr. Faruk Taşçı, Director of Center, from Istanbul University International Student Center. After that, the presentation titled "International School and graduated Policy" was made by Mr. Hamza Özdemir from the Social Affairs Department of Turkish Maarif Foundation.

Panel konuşmalarının ardından, Bakanlığımız uzman ve yetkili personeller ile birlikte, ilgili tüm paydaş kurumların temsilcilerinin katılımı ve katkıları alınmak üzere söz konusu çalıştaya, çalışma grubu oturumlarıyla devam edilmiştir.

Following the Panel, the workshop continued by working group sessions, with the participation and contributions of representatives and authorized personnel of all relevant stakeholder institutions, and also expert from the Ministry.

29-01-202029-01-202029-01-202029-01-202029-01-202029-01-202029-01-202029-01-2020

29-01-202029-01-2020

 

 

    

   

 

Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Cad. MEB Beşevler Kampüsü No.6 E Blok, 06560 Beşevler, Yenimahalle / ANKARA -
Eğitim Politikaları 0312 413 3407
İzleme, Denetim, Hukuk 0312 413 2526
Okullar DB 0312 413 3425
Öğrenci İşl. ARGE 0312 413 2509
Öğretim Prog. 0312 413 3424
Trafik ve Src. Eğt. 0312 413 3034
Yaygın Eğt. Barınma 0312 413 5663

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.