Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği değişti

Ortaokul, lise veya yükseköğretim öğrencilerine özel barınma hizmeti veren yurt, pansiyon, apart ve stüdyo dairelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği değişti.
Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği değişti

Ortaokul, lise veya yükseköğretim öğrencilerine özel barınma hizmeti veren yurt, pansiyon, apart ve stüdyo dairelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği değişti.

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, yönetmelik 694 sayılı KHK ile 5661 sayılı Kanun´da yapılan değişikliklere uygun hale getirilirken, gelen geri bildirimlerle bazı hükümlere ilaveler yapıldı.

Yönetmelikte, özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlara uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin değişiklikler yapıldı. Buna göre yapılan inceleme, soruşturma ve denetimlerle kanunda belirtilen çeşitli ihlalleri gerçekleştirdiği tespit edilen kurumlara, brüt asgari ücretin 2 ila 5 katı idari para cezası uygulanabilecek. Aynı fiilin tekrarı halinde, verilen idari para cezası 5 kat artırılarak uygulanırken üçüncü tekrarda kurumun, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Yükseköğretim kurumlarınca açılan ve işletilen kurumlar ise MEB adına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının denetim elemanlarınca da denetlenebilecek.

Yapılan değişiklikle kurumlara uygulanacak cezanın yanı sıra personel disiplin işleri de düzenlendi. Bu kurumlarda görev yapan personelden, yönetmelikte belirtilen fiilleri işleyenlere uyarma, kınama, aylıktan kesme, görevine son verme veya görevine son verilerek başka kurumda çalıştırmama cezaları verilebilecek. Yönetmelikte, personel izinleri ve personelin ödüllendirilmesinde de düzenlemeler yapıldı.

Bundan sonraki süreçte kurumların genel müdür ve genel müdür yardımcıları, koordinasyonunu sağladıkları kurumlardan birinin personeli olarak görevlendirilecekken kurum açacak gerçek kişi veya tüzel kişi kurucuların, kurucu temsilcisi veya yönetim organı üyelerinin cinsel suçlardan dolayı mahkum edilmiş olması da kurum açmaya engel şartlar arasına dahil edildi. Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kurumlarda görev yapacak kamu personeli ise yine kamu tüzel kişilikleri tarafından yönetmelikte belirtilen şartları haiz olanlar arasından kendi mevzuatı uyarınca görevlendirilecek.

Kurumların kurucularının ve kurucu temsilcilerinin kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan ceza almış olması veya terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatlı olması halinde kurumun kurum açma izni ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Kurumların kurucu ve kurucu temsilcilerinin kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlarla ilgili haklarında kovuşturma bulunması halinde ise kovuşturma sonuçlanıncaya kadar kurumun barınma hizmeti vermesi Bakanlığın onayıyla belirlenen tarihten itibaren geçici olarak durdurulacak. Kovuşturma sonucunda bu kişilerin ceza almaması halinde geçici durdurma işlemi kaldırılacak.

Müdür yardımcısı kontenjanları değişti

Belletici olma şartlarına haiz olan müdür yardımcıları ve yönetim memurları istemeleri halinde belletici olarak görevlendirilebilecek.

Yönetmelikte müdür yardımcısı görevlendirmelerinde zorunlu kurum kontenjanları da değişti. Buna göre, 150-500 kontenjan için en az iki, 501-750 kontenjan için en az üç, 751-1000 kontenjan için en az dört, 1001-1500 kontenjan için en az beş ve 1501-2000 kontenjan için en az altı müdür yardımcısı görevlendirilecek.

Öğrencilerin kurumdan ayrılmaları halinde ödedikleri ücretlerin iadesi de revize edildi. Buna göre, kuruma kayıt yaptırıp 15 Eylül´e kadar ayrılan öğrencilerden hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin yüzde 10´u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin yüzde 30´u alınacak.

Akaryakıt istasyonları ile kurumlar arasında 100 metre mesafe bulunacak

Yapılan değişiklikle özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumların binaları ile akaryakıt istasyonları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin üretildiği veya depolandığı yerler arasında kuş uçuşu en az yüz metre mesafe bulunması şartı da getirildi.

Yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde öğrenci barınma hizmeti veren yurt, pansiyon, apart veya stüdyo daireleri gibi çalıştırılan yerlerin kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı için 1 Eylül 2018´e kadar müracaat edilebilecek. 1 Ekim 2018´e kadar kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almayan yerler ise valilikçe kapatılacak.

Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri doğrultusunda kapatılan özel öğretim kurumları veya özel öğrenci yurtlarının Hazineye veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen binalarında, Bakanlar Kurulunca kamu yararına çalıştığına karar verilen vakıf veya dernekler tarafından yönetmelikte belirlenen kurumlardan herhangi birinin açılmasının istenmesi halinde, bu binaların inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izni aranmadan, binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin düzenlenen teknik rapor ile 1 Ağustos 2019´a kadar açılış işlemleri yapılabilecek.

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetici Sertifikası´na sahip olmayan müdürler, 1 Ağustos 2020´ye kadar görevlendirilebilecek. Ancak görevlendirildiği tarihten itibaren bir yıl içinde söz konusu sertifikayı almayan müdürlerin çalışma izinleri iptal edilecek.

Barınma hizmeti faaliyetlerinin sunulmasında üstün nitelik ve başarısı tespit edilen kurumlara Milli Eğitim Bakanlığı veya kurumun bulunduğu il valiliğince takdir belgesi verilebilecek.

Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Cad. MEB Beşevler Kampüsü No.6 E Blok, 06560 Beşevler, Yenimahalle / ANKARA -
Eğitim Politikaları 0312 413 3407
İzleme, Denetim, Hukuk 0312 413 2526
Okullar DB 0312 413 3425
Öğrenci İşl. ARGE 0312 413 2509
Öğretim Prog. 0312 413 3424
Trafik ve Src. Eğt. 0312 413 3034
Yaygın Eğt. Barınma 0312 413 5663

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.