Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler kapsamında;

 • Ortaokul öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle birlikte akademik gelişimlerine yönelik çalışmaların yapılacağı "sosyal etkinlik ve gelişim merkezi" adıyla yeni bir kurum türü tanımlanmıştır.
 • Özel öğretim kurumlarının açılışı, devri ve nakli gibi iş ve işlemlerinde ibrazı zorunlu olan bina tapu senedi ile yapı kullanım izin belgesiyle ilgili değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu belgelerin temin edilmesine yönelik güçlük göz önüne alınarak bu işlemlerde "bina tapu senedi" yerine "tapu senedi"nin istenmesi ve yapı kullanım izninin aranmamasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
 • Kısmen veya tamamen Hazine ve özel bütçeli idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmazlar üzerinde özel öğretim kurumu açılmasına imkân tanınmıştır.
 • Yapılan düzenleme ile Türk programı uygulayanlar hariç olmak üzere milletlerarası özel öğretim kurumlarının uyguladıkları öğretim programları ve bu programların uygulanmasında kullandıkları her türlü öğretim materyallerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanması gerekecektir.
 • Okulların yıllık çalışma takvimi ve çalışma saatlerine yönelik olarak yapılan değişiklikle; ayrı bir çalışma takviminin uygulanmasında merkezi sınavlar gibi eğitim ve öğretimin genel işleyişine dair hususların dikkate alınacağı ve ayrıca kurumlarda milletimizin millî ve kültürel değerlerine aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacak etkinliklerin yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.
 • Kurum dönüşüm işlemlerinde idari soruşturması bulunan ancak soruşturma konusu kapatmayı gerektirmeyen kurumların dönüşüm işlemlerini tamamlayabilmelerine imkân sağlanmıştır.
 • Yabancı uyruklu eğitim personeline ön izin belgesi düzenlenebilmesi için istenen denklik belgesinin temin işlemlerinin uzun sürmesinden kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla denklik belgesini ibraz edemeyenlerin en fazla iki yıl boyunca denklik için başvuru yapıldığına ilişkin belge ile ön izin işlemlerinin yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
 • Resmî okullardan farklı uygulama yapmak için yönetmelik hazırlayan okulların yönetmeliklerinde başarı notu gibi hususlarda farklı uygulama yapmalarına yönelik sınırlamalar getirilmiştir.
 • Okullarda Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esas kılınmış olup; bu konuda kurucu/kurucu temsilcisi ile kurum müdürüne de görev tanımı yapılmıştır.
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda ücretsiz okutmada öncelik sağlanan çocukların yerleştirme işlemlerinin merkezi olarak yapılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
 • Organize sanayi bölgelerinde açılan meslek liselerinden teşvik kapsamında olmayan alanlara öğrenci kabul etmek isteyen kurumların bu öğrencilerden ücret alabilmeleri sağlanmıştır.
 • Özel çeşitli kursların özel öğretim kurslarına dönüşümlerinin teşvik edilmesi amacıyla bu işlemlerde kurucu öğrenim şartı aranmayacak olup; dönüşüm işlemleri sonunda da programları devam eden kursiyerler programları tamamlanana kadar aynı kurumda eğitim almaya devam edebileceklerdir. Ayrıca özel öğretim kurslarında aranan bağımsız giriş şartı kaldırılmıştır.

Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Cad. MEB Beşevler Kampüsü No.6 E Blok, 06560 Beşevler, Yenimahalle / ANKARA -
Eğitim Politikaları 0312 413 3407
İzleme, Denetim, Hukuk 0312 413 2526
Okullar DB 0312 413 3425
Öğrenci İşl. ARGE 0312 413 2509
Öğretim Prog. 0312 413 3424
Trafik ve Src. Eğt. 0312 413 3034
Yaygın Eğt. Barınma 0312 413 5663

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.