Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

Özel okula dönüşen "dershanelere" arsa ve bina desteği

Dershanelerin özel okula dönüşümünü düzenleyen ve 2014´te yürürlüğe giren 6528 sayılı Kanun´un öngördüğü koşulları yerine getiren dershanelere arsa ve bina desteğinin hangi şartlarda sağlanacağına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Özel okula dönüşen "dershanelere" arsa ve bina desteği

Özel okula dönüşen dershanelere arsa ve bina desteğinin hangi şartlarda sağlanacağına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müşterek hazırlanan "5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Yeni düzenlemede özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunan dershanelere iki tür destek öngörülüyor. Yönetmeliğe göre, Hazine taşınmazları üzerinde 25 yıla kadar irtifak hakkı kurulabilecek ya da mülkiyeti hazineye ait olmakla birlikte Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli binaların tamamı veya bir kısmı pazarlık usulü ile 10 yıla kadar kiralanabilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülecek süreçte, ihaleye katılmak için bazı şartlar aranıyor. İrtifak hakkı ve bina kiralama ihalelerine katılabilmek için dershane kurucularının 1 Eylül 2015´e kadar dönüşüm programında yer alması ve bu kapsamda özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunmuş olması şartı gerekecek.

 

İhalelere girme yeterliliğine sahip bin 534 kurum bulunuyor

Ayrıca ihalelere katılmak için dershanenin 6528 sayılı Kanun´un yürürlüğe girdiği 14 Mart 2014 itibarıyla geriye dönük en az üç yıl süre aynı gerçek kişi tarafından veya dershane kurucusunun tüzel kişi olması halinde ise çoğunluk hisse itibarıyla aynı ortaklar tarafından işletiliyor olması da aranan şartlar arasında bulunuyor. Her dershane kurucusu sadece dershanenin bulunduğu il sınırları içerisindeki ihalelere katılabilecek.

İmar planında eğitim tesis alanı olarak ayrılmış taşınmazlar öncelikli olmak kaydıyla mülkiyeti hazineye veya kamu idareleri ile mahalli idarelere ait taşınmazlardan yönetmelik kapsamında değerlendirilebilecek niteliktekiler tespit edilecek.

 

Mimar ve mühendislerce de incelenecek taşınmazlardan uygun olanlar için ihale süreci başlatılacak. İrtifak hakkı tesisi bakımından 31 Aralık 2017 tarihine, kiraya verilecek taşınmazlar için ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar, en geç altışar aylık periyotlar halinde ihaleye çıkılabilecek. Dönüşüm programına dahil olarak okul açma taahhüdünde bulunan dershanelerin bu taahhütlerini 2018-2019 öğretim yılı sonuna kadar yerine getirmeleri gerekecek. Dershane dönüşüm programı kapsamında, ihalelere girme yeterliliğine sahip bin 534 kurum bulunuyor.

Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Cad. MEB Beşevler Kampüsü No.6 E Blok, 06560 Beşevler, Yenimahalle / ANKARA -
Eğitim Politikaları 0312 413 3407
İzleme, Denetim, Hukuk 0312 413 2526
Okullar DB 0312 413 3425
Öğrenci İşl. ARGE 0312 413 2509
Öğretim Prog. 0312 413 3424
Trafik ve Src. Eğt. 0312 413 3034
Yaygın Eğt. Barınma 0312 413 5663

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.