Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

Sürücü Eğitimlerinde ve Sınavlarında Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı

Genel Müdürlüğümüzce Sürücü Eğitimlerinde ve Sınavlarında Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı 12 – 13 Nisan 2012 tarihlerinde Ankara Plaza otelde gerçekleştirilmiştir.
Sürücü Eğitimlerinde ve Sınavlarında Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı

Genel Müdürlüğümüzce Sürücü Eğitimlerinde ve Sınavlarında Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı 12 – 13 Nisan 2012 tarihlerinde Ankara Plaza otelde gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın açılışı Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Emin ZARARSIZ tarafından gerçekleştirilmiştir.

Özellikle aday sürücü eğitimleri ve sınavlarına ilişkin olarak; Sürücü Eğitimlerinde ve Sınavlarında Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı aşağıdaki ifade edilen amaçlar üzere düzenlenmiştir.

  • Mevcut durumun ortak bir zeminde yeniden değerlendirilmesi
  • Hazırlanması planlanan program ve mevzuat düzenlemeleri ile ilgili tüm paydaşlardan görüş alınması,
  • Konu üzerindeki güçlüklerin ortaya konması,
  • Yeni düzenleme ve uygulamalar hakkında bilgi paylaşımı yapılması
  • AB mevzuatı ve politikaları hakkında detaylı bilgi paylaşımı yapılması
  • AB politikalarının uygulanması bakımından ortak bir görüş belirlenmesi
  • Yeni bir yaklaşımın tesis edilmesi,

Avrupa Birliğinden 3 alan uzmanı, Bakanlığımız birimlerinin temsilcileri, ilgili bakanlıkların yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, sosyal ortaklar ve diğer ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında verilen eğitim programları değerlendirilmiş, sınav uygulamaları ve mevzuatı incelenmiş ve eğitici eğitimleri ele alınmıştır.

Bu çalıştayın en önemli çıktılarından bir tanesi aday sürücü eğitimlerinde ve sınavlarında Avrupa Birliği mevzuatı ve AB ülkelerindeki mevcut durumun ilgili tüm paydaşların temsilcileri ile ortak bir zeminde ele alınmış olmasıdır. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda en kısa zamanda, en verimli ve en optimal bir çalışma yürütmek maksadıyla aday sürücü eğitimleri ve sınavlarının bileşenleri üç ana başlık halinde paralel oturumlar şeklinde ele alınması planlanmış ve uygulanmıştır. Bu üç bileşen ve paralel oturumlardaki çalışma grupları şu şekilde sıralanmıştır.

1. Çalışma Grubu: Sürücü Eğitimlerinin Kalitesinin Artırılması ve Sürücü Eğitim Programlarının İncelenmesi,

2. Çalışma Grubu: Sürücü Sınavlarında Yeni Yaklaşımlar ve ilgili Mevzuat Düzenlemeleri,

3. Çalışma Grubu: Eğiticilerin ve Sınav Sorumlularının Eğitimi

Genel Müdürlüğümüzce söz konusu çalıştay dokümanları incelenecek, analiz edilecek, nihayi Sonuç Raporu haline getirilecek ve tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır. Sonuç Raporu Genel Müdürlüğümüzün bu alanda gerçekleştireceği çalışmalara ışık tutacak destekleyici bir belge olacaktır. Çalışma gruplarında ortaya konulan önerilerin fizibilitesi araştırılacak, sorunlar analiz edilecek ve gerçekleştirilmesi düşünülen yenilikler planlanacaktır.

  Sürücü Eğitimlerinde ve Sınavlarında Yeni Yaklaşımlar ÇalıştayıSürücü Eğitimlerinde ve Sınavlarında Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı

 

 

 

  

 

MEB Beşevler Kampüsü E Blok Beşevler ANKARA /Çankaya - MTSK ve Özel Kurumlar413 30 34Öğrenci İşleri413 25 09Özel Okullar 413 34 25 İzleme ve Denetim413 25 26

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.